Privacy statement

Persoonsgegevens

Verwerking van persoonsgegevens
25.1. ROADHOUSE Camperverhuur verwerkt persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens.

25.2. Het is ROADHOUSE Camperverhuur toegestaan persoonsgegevens aan een derde te verstrekken:
a. indien de huurder en/of bestuurder daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven;
b. in het kader van een wettelijk voorschrift of gerechtelijke procedure;
c. ter bescherming van de rechten of het eigendom van ROADHOUSE Camperverhuur;
d. ter voorkoming van een misdrijf of ter bescherming van de staatsveiligheid;
e. bij verdenking van fraude of andere illegale activiteiten;
f. het noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst door ROADHOUSE Camperverhuur.

25.3. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen worden opgenomen in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. BOVAG is namens de afdeling Verhuurbedrijven, postbus 1100, 3980 DC Bunnik naast ROADHOUSE Camperverhuur verantwoordelijk voor verwerking van deze gegevens in het Autoverhuur Waarschuwing Systeem. De persoonsgegevens van de huurder en/of bestuurder kunnen in ieder geval worden opgenomen indien er sprake is van verduistering van het voertuig, indien de huurprijs niet of niet tijdig wordt voldaan en indien er opzettelijk schade wordt toegebracht aan de camper. Zie voor een volledige opsomming www.bovag.nl/elena. Bij BOVAG kunnen genoemde personen om inzage en correctie met betrekking tot de verwerkte persoonsgegevens verzoeken en schriftelijk in verzet komen.

Vragen omtrent uw boeking?

Neem contact met ons op en wij helpen u graag verder.

Roadhouse camperverhuur

06 2027 2996

E-mail

info@roadhousecamperverhuur.nl